%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4

عیب یابی و تعمیر همزن برقی

00112-450x450

اگر همزن روشن نشود، باید پریز برق را چک کنید زیرا ممکن است سیم رابط و یا اتصال به دوشاخه قطع شده باشد. زغال ها و فنرهای زغال ها را بررسی کنید. اگر زغال ها کوتاه شده بودند و یا فنرها از کار افتاده بودند، آنها را تعوبض کنید.
کار نکردن همزن، از اتصال ناقص کنتاکت های کلید اصلی ناشی می شود که میتوانید این کنتاکت ها را خم کرده و دوباره به هم متصل کنید. بررسی کنید که جسم خارجی با آنها در تماس نباشد و اگر بود، جسم خارجی را بردارید و کنتاکت ها را تمیز کنید.
نچرخیدن همزمن علتش خراب بود آرمیچر است. آن را بررسی کنید. اگر معیوب بود آن را تعویض نمایید.
اگر موتور آرام بچرخد، چرخ دنده ها خورده شده اند که باید گریس کاری و تعویض شوند. علت دیگر این اتفاق مدار الکتریکی آرمیچر یا استاتور است که اتصا ل کوتاه دارند.اگر آرمیچر خوردگی و یا ساییدگی پیدا کرده باشد، باید آن را تعویض کنید. زغال ها را نیز چک کنید، اگر ایرادی مشابه با آرمیچر دارند آنها را نیز تعویض کنید.
گیر کردن پره های همزن به یکدیگر از کج شدن آنها ناشی می شود. دلیل دیگر آن هم ممکن است حوردگی چرخ دنده ها و یا خارج شدن چرخ دنده ها از هم باشد که در هر دو صورت باید تعویض گردند.   https://telegram.me/azaranservice2
اگر موتور کار کند ولی پره های همزن کم قدرت و یا اصلا کار نکنند، چرخ دنده ها خورده شده اند و باید عوض شوند.
نچرخیدن همزن و ایجاد سر و صدا از آن، علتش می تواند این موارد باشد: تاب داشتن محور موتور، موادی که می خواهید با همزن هم بزنید، سخت و فشرده هستند، پره های همزن تغییر شکل یافته اند، که در صورتی که یکی از آنها رخ داده شده باشد باید بررسی و تعویض گردند و یا جسم خارجی که با پره های همزن درگیر است، خارج گردد.http://telegram.me/azaranservice_sh_m_b