%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

برای حمایت از تولیدات ایرانی وارد میدان شویم

72024745_78167547ccdbe

بحث توجه به تولیدات داخلی با رویکرد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که باید توجه جدی به آن شود.

به گزارش  سرویس اقتصادی “جام نیـوز” ، سید مرتضی بختیاری در حاشیه دیدار با مدیرعامل و کارکنان نمایشگاه بین المللی مشهد:توجه به کالای داخلی و حمایت از تولید ملی در واقع به همان سخن امام راحل برمی گردد که فرمودند «ما می توانیم» و این «ما می توانیم» در واقع الگو و مسیر راه برای حمایت از تولیدات داخلی است.
همه ساله نمایشگاه هایی در قالب های مختلف در اکثر استان های کشور برگزار می شود و کالاهای موردنیاز مردم با نرخ کمتری در اختیار آنها قرار می گیرد

اما باید توجه داشت که در برپایی این نمایشگاه ها به سوی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت شود.
برپایی نمایشگاه هایی همچون «خانواده ایرانی، خانه ایرانی و تولید ایرانی» در راستای توجه به تولیدات داخلی از واردات بی رویه جلوگیری می کند و حمایت از تولید کالاهای ملی در نهایت منجر به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
آنچه که ضرورت دارد این است که باید در راستای حمایت از تولید ملی وارد میدان شده و فرهنگ استفاده از کالای ایرانی را در بین مردم گسترش دهیم زیرا مصرف کالاهای داخلی اثرات مثبت فراوانی برای جامعه دارد.
نمایشگاه «خانواده ایرانی، خانه ایرانی و تولید ایرانی» یک اقدام ارزشمند در حوزه حمایت کالای ایرانی و تولیدات ملی است و امیدوارم اثرات فرهنگی خود را در جامعه داشته باشد.